Vi som bor här

Med skog, åker- & betesmark består fastigheten av ca 32 ha.
Vi har ett utestall med 5 boxar & ett "inne"stall med 5 boxar.
Det finns två boningshus och diverse uthus.
Vi som bor här på gården är:
Janne och Lotta

Hunden Nellie
Katterna Zigge och Nemo
Och så Alla hästarna förstås